+30 210 2110820 

Χριστούγεννα 2023

Είπαν για εμάς...

"......Εντυπωσιακό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, όπου οι σπουδαστές λαμβάνουν υποστήριξη και μετά την αποφοίτησή τους καθώς και στην ανεύρεση εργασίας....."

Συμπεράσματα εκπροσώπων εταίρων του έργου Erasmus+ “Professionals and Practical Decisions February 2024»