+30 210 2110820 

Ειδικότητες


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον καταρτιζόμενο να αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις σχεδιασμού και κατασκευής δερμάτινων ειδών, να γνωρίσει τα υλικά, τα εργαλεία και τις μεθόδους κατεργασίας, να μάθει χειροποίητες μεθόδους κατασκευής καθώς και το σχεδιασμό πατρόν προσαρμοσμένου στις εκάστοτε ανάγκες.


Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν όλες τις τεχνικές γνώσεις κατασκευής δερμάτινων τσαντών, πορτοφολιών, βαλιτσών, ειδών ταξιδιού καθώς και μικρών αξεσουάρ τόσο χρηστικής όσο και διακοσμητικής φύσης.

Τι θα μάθω; 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σκοπεύει να δώσει στους αποφοίτους την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη θεολογία της ορθόδοξης εικόνας, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν την ιδιαιτερότητα της Βυζαντινής αγιογράφησης εικόνων, τέμπλων και ιερών ναών. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες αλλά και να δημιουργήσουν ατομικά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές με υψηλό θρησκευτικό αίσθημα, που θέλουν ένα επάγγελμα άμεσα σχετιζόμενο με την ιερή μας παράδοση.
Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν είτε ως αγιογράφοι ναών, είτε να ανοίξουν ένα δικό τους εργαστήρι αγιογραφίας και να πωλούν τα έργα τους, είτε να τα προωθούν μέσω ιδιωτικών εκθέσεων. 

Που θα εργαστώ;

Επίσης, θα μπορούν με την κατασκευή μικρών ή μεγαλύτερων εικόνων, να τις προωθούν σε καταστήματα εκκλησιαστικών ειδών, Ιερούς Ναούς, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης και τουριστικών.