+30 210 2110820 

Έργα Σπουδαστών 
της Σχολής μας

Δερματοτεχνία

Ξυλουργική

Κεραμική

Αγιογραφία